ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ที่ปิดการขาย

ผลิตภัณฑ์ที่ปิดการขาย

ตรวจสอบประกันที่ปิดการขายได้ที่นี่

ประกันภัยสุขภาพเด็ก Baby smile

ปิดการขายเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 พลัส

ปิดการขายเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ซูปเปอร์คุ้ม

ปิดการขายเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกันภัยโควิด-19 New Normal 2021

ปิดการขายเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19

ปิดการขายเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่าย ปี 2021

ปิดการขายเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกันภัยโควิด-19 แผนต่ออายุ สำหรับลูกค้าเดิม

ปิดการขายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกันภัยโควิด-19 แบบภาวะโคม่า ปี 2020

ปิดการขายเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่าย ปี 2020

ปิดการขายเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก